Abonnement

Prijzen

WIS*kit wordt verstrekt op basis van een jaarabonnement voor de looptijd 1 januari tot en met 31 december. Het abonnement wordt pro-rato gefactureerd binnen het abonnementsjaar. De abonnementsprijzen worden jaarlijks in het vierde kwartaal van het voorafgaande jaar vastgesteld. Het abonnement is geldig voor alle vestigingen voor een onbepaald aantal bij de geabonneerde corporatie werkende medewerkers.

Aantal VHE Prijs (excl. BTW)
0 tot 1.000 € 450
1.000 tot 5.000 € 900
5.000 tot 10.000 € 1.700
vanaf 10.000 € 2.500

Prijzen 2017 & 2018

Afsluiten

Abonnement afsluiten op WIS*kit in 3 stappen:

1. Test-account ontvangen

Op aanvraag is het mogelijk om een test-account te ontvangen. Ter intern akkoord bij ondermeer IT en Management. Deze is tijdelijk actief en alleen voor verkrijgen van intern akkoord.

2. Offerte en dienst- en bewerkingsovereenkomst tekenen

Hieronder kun je zelf jouw offerte genereren. Tevens zijn de dienst- en bewerkingsovereenkomst hier te downloaden. Zodra we deze documenten ondertekend hebben ontvangen op wiskit.sales@knowledge-values.com gaan we het activatie-proces opstarten.

3. Gebruikersgegevens invullen en betalen

Via mail versturen we een link naar onze activatie-module. Hier kunnen de gebruikersgegevens makkelijk ingevuld worden. Logo's en eventuele digitale handtekeningen voor de WIS*kit-documenten kunnen via mail bij ons worden aangeleverd. Betaling geschiedt via een factuur.

Offerte

Maak hier jouw offerte op maat inclusief de bijbehorende dienst- en bewerkingsovereenkomst.

Starten? Maak hier je eigen offerte