Demo

WIS*kit demo

Probeer de WIS*kit zelf. In deze demo is de inkomenstoets beperkt tot eenpersoonshuishoudens. Het is mogelijk een testaccount met de volledige functionaliteit aan te vragen via wiskit.sales@knowledge-values.com.

De WIS*kit demo toetst de Europatoets en de passendheid. Het resultaat zijn twee PDFs: een checklist (te tekenen door de verhuurmakelaar) en een verklaring huishoudinkomen (te tekenen door de huurder en de verhuurmakelaar). Deze documenten helpen bij een accountantscontrole te reconstrueren hoe het huishoudinkomen is bepaald.

 

 

Vooringevulde WIS*kit cases

Hieronder zijn een aantal vooringevulde WIS*kit cases beschikbaar. Het resultaat is direct te zien. Om de cases stap voor stap te doorlopen, druk op de stap wijzig, en kies de vraag 'Voorlopige ingangsdatum huurcontract'.

 

Case 1

Het huishoudinkomen wordt getoetst op basis van een belastingdocument.

 

Start case

Case 2

Het huishoudinkomen wordt getoetst op basis van een actueel inkomen.

 

Start case

Case 3

Er wordt een passende huurprijs afgeleid bij een huishoudinkomen.

 

Start case

Case 4

Zoals Case 1, maar met de voorrangsregeling (regio Amsterdam) getoetst op basis van een actueel inkomen.

Start case