FAQ

Inhoudelijke vragen

Ik wil een inkomen berekenen op basis van het actuele inkomen. Waarom moet ik invullen welk belastingdocument aanwezig is?

Voor het vastleggen van de inkomenstoets is het belangrijk alle stappen van het proces te kunnen aantonen. De eerste stap in het proces is het bekijken van het aangeleverde belastingdocument van de potentiële huurder. Zonder de aanwezigheid van een officieel belastingdocument mag je namelijk niet toewijzen! Het actuele inkomen berekenen we als er geen inkomensgegevens op het Belastingdocument staan of als het huishoudinkomen te hoog is voor Europa (bijvoorbeeld €40.000,-). In beide gevallen kun je dit invullen in de WIS*kit en leidt deze je vervolgens automatisch naar de herberekening op basis van actueel inkomen.

Bij de keuze voor ‘Actueel inkomen’, ‘Wekelijks loon’ hoeft er maar 1 bedrag te worden ingevuld.  De accountant heeft aangegeven dat het minimaal 4 bedragen moeten zijn bij weekloon. Hoe kan ik dit in WIS*kit verwerken?

Als het salaris per week op alle stroken hetzelfde is dan kan dit bedrag per week ingevuld worden en in de algemene toelichting uitgelegd worden. De laatste 4 strookjes vervolgens toevoegen aan het dossier voor de accountant. Als het salaris per week verschilt, kunnen de laatste 4 week-salarissen bij elkaar opgeteld worden en kan dit bedrag ingevuld worden bij het 4-wekelijks loon. Bij de algemene toelichting vervolgens een goede uitleg geven en de strookjes toevoegen in het dossier voor de accountant.

Bij een meeverhuizend kind van een contractant wil ik het inkomen invullen maar de optie wordt niet geboden. Hoe kan ik dit in WIS*kit verwerken?

Van kinderen van een contractant hoeft het inkomen niet berekend te worden. Alleen het inkomen van kinderen van overig meeverhuizende(n) moet worden berekend

Waarom wordt de berekening van het actuele huishoudinkomen niet op de verklaring huishoudinkomen getoond?

De berekening van het actuele huishoudinkomen kan vrij complex zijn en meerdere pagina’s in beslag nemen. Omdat voor de klant enkel het uiteindelijke huishoudinkomen relevant is om akkoord op te geven, hebben we de berekening niet in de verklaring opgenomen.
De berekening is wel relevant voor de accountant en is daarom wel opgenomen in de checklist. Bij het tekenen van het contract kan je de checklist meenemen en op deze manier uitleggen hoe de berekening tot stand is gekomen.

Waarom ontbreekt het actuele inkomen op de verklaring huishoudinkomen?

WIS*kit geeft in specifieke situaties het bepaalde actuele huishoudinkomen niet weer op de verklaring huishoudinkomen. Reden hiervoor is dat het huishoudinkomen op basis van belastingdocumenten akkoord is voor zowel Europa als de Passendheidstoets, maar niet akkoord is voor de voorrang (stadsregio Amsterdam). Het actuele huishoudinkomen wordt dan enkel bepaald ter toetsing van de voorrangsregeling.

Accountants hoeven enkel te toetsen of woningcorporaties correct omgaan met Europa en Passenheid. Daarom laat de WIS*kit in bovenstaande situaties de bepaalde actuele inkomens niet zien aan de accountant, omdat deze foutgevoeliger zijn dan de officiële cijfers op de belastingdocumenten. Specifiek komt het actuele inkomen in de checklist in een bijlage terecht (na de handtekeningen). Deze bijlage is niet bedoeld voor de accountant. Op de verklaring huishoudinkomen komt ook enkel het huishoudinkomen op basis van belastingdocumenten terecht. De accountant krijgt dus een dossier op basis van belastingdocumenten te zien, terwijl de corporatie voor de voorrang nog een genuanceerdere berekening heeft gemaakt. M.a.w. wanneer de actuele berekening relevant is voor de accountant, zal deze op de checklist worden weergegeven.

Waarom staat het actuele inkomen op de bijlage van de checklist huishoudinkomen (na de handtekeningen)?

WIS*kit plaatst in specifieke situaties het bepaalde actuele huishoudinkomen in een bijlage van de checklist huishoudinkomen. Reden hiervoor is dat het huishoudinkomen op basis van belastingdocumenten akkoord is voor zowel Europa als de Passendheidstoets, maar niet akkoord is voor de voorrang (stadsregio Amsterdam). Het actuele huishoudinkomen wordt dan enkel bepaald ter toetsing van de voorrangsregeling.

Accountants hoeven enkel te toetsen of woningcorporaties correct omgaan met Europa en Passenheid. Daarom laat de WIS*kit in bovenstaande situaties de bepaalde actuele inkomens niet zien aan de accountant, omdat deze foutgevoeliger zijn dan de officiële cijfers op de belastingdocumenten. Specifiek komt het actuele inkomen in de checklist in een bijlage terecht (na de handtekeningen). Deze bijlage is niet bedoeld voor de accountant. Op de verklaring huishoudinkomen komt ook enkel het huishoudinkomen op basis van belastingdocumenten terecht. De accountant krijgt dus een dossier op basis van belastingdocumenten te zien, terwijl de corporatie voor de voorrang nog een genuanceerdere berekening heeft gemaakt. M.a.w. wanneer de actuele berekening relevant is voor de accountant, zal deze op de checklist worden weergegeven.

Procedurele vragen

Hoe kan ik mijn tussentijdse werk opslaan?

Als je tussentijds je inkomenstoets even moet pauzeren, omdat je bijvoorbeeld moet wachten op bepaalde informatie, kun je een bookmark opslaan. In de bookmark zijn alle antwoorden die je tot dan toe hebt gegeven opgeslagen. Als je de bookmark weer opent worden deze antwoorden geladen en kun je verder gaan waar je bent gebleven.

De bookmark is een bestand dat je lokaal op je computer op kunt slaan. De naam van de bookmark is opgebouwd als Adres - Datum - Voornaam’ zodat je deze gemakkelijk terug kunt vinden. Bij je internet opties kun je instellen in welke map de gedownloade documenten worden opgeslagen.

Let op:

  1. Gebruik de bookmark niet als naslagwerk voor de accountant. Hier zijn de documenten voor die je kunt downloaden aan het einde van de inkomenstoets.
  2. Als er wijzigingen worden doorgevoerd in de WIS*kit - bijvoorbeeld als wetgeving verandert - kan het zijn dat bepaalde vragen veranderen / worden toegevoegd.
    Aangezien de bookmark de antwoorden opslaat van de tot dan toe beantwoorde vragen zullen de nieuwe vragen alsnog worden gesteld bij het openen van de bookmark.

Kunnen mijn collega’s verder gaan met de bookmarks die ik heb opgeslagen?

Ja, de bookmarks kunnen door iedereen met een account van de WIS*kit worden geopend. Voorbeeld: Bij Eigen Haard wordt een gedeelde map bijgehouden waar alle bookmarks worden opgeslagen zodat collega’s een case kunnen oppakken als iemand een dag vrij heeft.

Gebruikersaccount vragen

Hoe activeer ik mijn WIS*kit account?

Via de mail ontvang je een welkomstmail vanuit noreply@knowledge-values.com met een activatie link om je wachtwoord aan te maken. Klik op de activatie link. Stel op de pagina zelf je wachtwoord in. Let op: een wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn en een hoofdletter en cijfer bevatten. Mocht het activeren niet lukken, probeer dan het volgende:

  1. Open de link (met de rechter muisknop) in een andere browser, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge.
  2. Open de link op een ander device bijvoorbeeld een andere computer, laptop, telefoon, of tablet.
  3. Wis het cache- en cookie geheugen van de gebruikte browser (Lees hier hoe dat moet), en probeer daarna opnieuw de link te openen.

Hoe log ik in op de WIS*kit?

Gebruik deze link om de WIS*kit the openen. Vul de gebruikersnaam in die je in je welkomstmail hebt ontvangen. Gebruik het wachtwoord dat je zelf hebt ingesteld met de link in je welkomstmail.

Let op. Je kunt niet inloggen als je nog geen wachtwoord hebt aangemaakt

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik mijn wachtwoord resetten?

Gebruik deze link om de WIS*kit the openen. Klik op de link: ‘Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?’ . Vul je emailadres in om je oude wachtwoord te resetten en een nieuwe aan te vragen.

Je ontvangt een email waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Klik op de link in de email om een nieuw WIS*kit wachtwoord in te stellen.

Let op:

  1. Je kunt je wachtwoord niet resetten als je nog geen wachtwoord hebt aangemaakt.
  2. Als je je wachtwoord hebt gereset moet je eerst een nieuw wachtwoord aanmaken voordat je weer kunt inloggen op de WIS*kit.