Nieuws

Release WIS*kit 2.3

Release notes

 1. De mogelijkheid om te werken met een jaaropgave is toegevoegd. Advies is om alleen een jaaropgave van het voorgaande jaar te gebruiken. Dit staat ook vermeld bij het “i-tje” in de WIS*kit zelf.
 2. Berekening voor Box 3 is aangepast voor 2017.
 3. Je ziet met welke contractpartner of overige meeverhuizende je bezig bent. Dit maakt het gebruik makkelijker.
 4. Bij (afwijking op) de afwijzing wordt er gevraagd naar namen van kinderen en geboortedatum. Dit op verzoek van een aantal WIS*kit gebruikers.
 5. Bij zelfstandige ondernemers wordt er nu gevraagd naar de netto jaarwinst en wat de aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-vrijstelling) zijn, om tot het belastbare inkomen te komen van de ondernemer.
 6. Toegevoegd is de mogelijkheid om gegevens van de uitkering participatiewet (voorheen de bijstand) te gebruiken.

Release WIS*kit 2.2.2

Release notes

 • 


Inkomensverklaring 2016 mag vanaf maart 2017 worden opgevoerd (i.p.v. juni)

Release WIS*kit 2.2

Release notes

 1. Aangepaste inkomensgrenzen, indexatie-percentages en huurgrenzen 2017.
 2. De stadsvernieuwings-grens voor Stadsregio Amsterdam is nog niet bekend dus niet geüpdatet.
 3. Bewijsdocument Inkomensverklaring 2014 is als optie verwijderd voor 2017.
 4. BZK moet nog melden welke bewijsdocumenten voor 2017 toegepast mogen worden. We hebben dit gemeld in een pop up bij de optie voorlopige belastingaanslag.
 5. Voor Box 3 gaat veel wijzigen. Voor de wijzigingen wachten we nog op informatie van het BTIV en het accountantsprotocol. Daarom waarschuwen we voor de berekening van Box 3 voor 2017 (optie ‘Is er inkomen uit sparen en beleggen’) middels een pop up dat deze nog niet geüpdatet is. Advies: stem binnen de eigen organisatie goed af hoe dit (tijdelijk) te implementeren.
 6. De pensioengerechtigde leeftijd is aangepast naar 65 jaar en negen maanden per 1 januari 2017.
 7. “Vraag m.b.t. eindejaarsuitkering en vakantiegeld wordt niet gesteld als dit niet van toepassing is 
(b.v. bij toeslagen)”